تفاوت بین رکتیفایر و اینورتر چیست؟

تفاوت بین رکتیفایر و اینورتر چیست؟

rad@admin
در تاریخ 1 نوامبر 2019

تفاوت بین رکتیفایر و اینورتر جوشکاری با اینورتر رکتی فایر خیلی پیرتر از اینورتر است. بعد از دستگاه‌های جوش CO2 رکتی فایر به بازار آمد. دستگاهی بسیار قوی و کارآمد و گران ولی همانطور که می‌دانید هیچ چیز یا هیچ کس کامل و بدون نقص آفریده نشده و هر چیز طبیعی یعنی آن چیزهایی که در طبیعت موجود بوده و مخلوق طبیعت است و هر آنچه که مصنوعی دست بشر است در کنار کمال دارای کاستی هایی نیز می‌باشد. اینجا نیز همین جریان برقرار است بدین معنی که دستگاه رکتی فایر سه ایراد بزرگ و قابل ذکر داردکه باعث شد دستگاهی به‌نام دستگاه جوش اینورتر فکر ساختش در ذهن ابزار سازان بوجود بیاید. اولین مطلب سنگین بودن این ...

ادامه مطلب
آشنایی با انواع دستگاه جوش

آشنایی با انواع دستگاه جوش

rad@admin
در تاریخ 31 اکتبر 2019

دستگاه جوش اینورتر منبع یا مولد نیرو منبع تغذیه جریان الکتریکی لازم را برای قوس الکتریکی فراهم می‌کند. این جریان ممکن است متناوب یا مستقیم (دائم) باشد. در ابتدا فقط از جریان مستقیم DC استفاده می‌شد. چون با جریان متناوب مشکل عدم پایداری قوس وجود داشت که بعداً این شکل به کمک افزودن ترکیبات مناسب در پوشش الکترود برطرف شد. بدین ترتیب هر دو نوع منبع تغذیه قابل استفاده‌اند. هر چند بر حسب امکانات استفاده یکی از این دو منبع جریان الکتریکی بر دیگری می‌تواند مقرون به صرفه‌تر باشد. انواع مولدهایی که در جوشکاری از آنها استفاده می کنند 1- رکتی فایر مولدی است که در آن جهت جریان یک سویه یا یک طرفه می‌شود و همانطور که ...

ادامه مطلب