جدول

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_heading heading=’المنت های جدول’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’15’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#000000′ admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
[/av_textblock]

[/av_section][av_section color=’alternate_color’ custom_bg=” src=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’]
[av_table purpose=’pricing’ caption=”]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=”]Private Plan[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Business Plan[/av_cell][av_cell col_style=”]Mega Plan[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-pricing-row’][av_cell col_style=”]10$
per month[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]20$
per month[/av_cell][av_cell col_style=”]50$
per month[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]1 GB Bandwidth[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]10 GB Bandwidth[/av_cell][av_cell col_style=”]Unlimited Bandwidth[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]10 MB Max File Size[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]50 MB Max File Size[/av_cell][av_cell col_style=”]No Maximum File Size[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]3 GHZ CPU[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]5 GHZ CPU[/av_cell][av_cell col_style=”]5 GHZ CPU[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]256 MB Memory[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]1024 MB Memory[/av_cell][av_cell col_style=”]4 GB Memory[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-button-row’][av_cell col_style=”][av_button label=’Get Private Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’25’]

[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’][av_button label=’Get Business Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’29’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’Get Mega Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’44’]

[/av_cell][/av_row]
[/av_table]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_table purpose=’pricing’ pricing_table_design=’avia_pricing_minimal’ pricing_hidden_cells=” caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=”]Private Plan[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Business Plan[/av_cell][av_cell col_style=”]Mega Plan[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-pricing-row’][av_cell col_style=”]10$
per month[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]20$
per month[/av_cell][av_cell col_style=”]50$
per month[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]1 GB Bandwidth[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]10 GB Bandwidth[/av_cell][av_cell col_style=”]Unlimited Bandwidth[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]10 MB Max File Size[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]50 MB Max File Size[/av_cell][av_cell col_style=”]No Maximum File Size[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]3 GHZ CPU[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]5 GHZ CPU[/av_cell][av_cell col_style=”]5 GHZ CPU[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]256 MB Memory[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]1024 MB Memory[/av_cell][av_cell col_style=”]4 GB Memory[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-button-row’][av_cell col_style=”][av_button label=’Get Private Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’25’]

[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’][av_button label=’Get Business Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’29’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’Get Mega Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’44’]

[/av_cell][/av_row]
[/av_table]
[/av_section]

[av_table purpose=’pricing’ caption=”]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Plan[/av_cell][av_cell col_style=”]Business[/av_cell][av_cell col_style=”]Mega[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-pricing-row’][av_cell col_style=’avia-desc-col’][/av_cell][av_cell col_style=”]20$
per month[/av_cell][av_cell col_style=”]50$
per month[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Bandwidth[/av_cell][av_cell col_style=”]10 GB[/av_cell][av_cell col_style=”]Unlimited[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Max File Size[/av_cell][av_cell col_style=”]50 MB[/av_cell][av_cell col_style=”]No Maximum[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]CPU[/av_cell][av_cell col_style=”]3 GHZ[/av_cell][av_cell col_style=”]5 GHZ[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Memory[/av_cell][av_cell col_style=”]1024 MB[/av_cell][av_cell col_style=”]4 GB[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-button-row’][av_cell col_style=’avia-desc-col’][/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’Get Business Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’29’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’Get Mega Plan’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’theme-color-subtle’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’44’]

[/av_cell][/av_row]
[/av_table]

[av_table purpose=’tabular’ caption=’This is a neat table caption’]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Configurations[/av_cell][av_cell col_style=”]DUAL 1.8GHZ[/av_cell][av_cell col_style=”]DUAL 2GHZ[/av_cell][av_cell col_style=”]DUAL 2.5GHZ[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Model[/av_cell][av_cell col_style=”]M9454LL/A[/av_cell][av_cell col_style=”]M9455LL/A[/av_cell][av_cell col_style=”]M9457LL/A[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]g5 Processor[/av_cell][av_cell col_style=”]Dual 1.8GHz PowerPC G5[/av_cell][av_cell col_style=”]Dual 2GHz PowerPC G5[/av_cell][av_cell col_style=”]Dual 2.5GHz PowerPC G5[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Frontside Bus[/av_cell][av_cell col_style=”]900MHz per processor[/av_cell][av_cell col_style=”]1GHz per processor[/av_cell][av_cell col_style=”]1.25GHz per processor
[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Level 2 Cache[/av_cell][av_cell col_style=”]512K per processor [/av_cell][av_cell col_style=”]512K per processor [/av_cell][av_cell col_style=”]512K per processor
[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-button-row’][av_cell col_style=’avia-desc-col’][/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’blue’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’25’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’25’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’Click me’ link=’manually,http://’ link_target=” color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’25’]

[/av_cell][/av_row]
[/av_table]

[av_table purpose=’tabular’ caption=’This is a neat table caption’]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=”]Configurations[/av_cell][av_cell col_style=”]DUAL 1.8GHZ[/av_cell][av_cell col_style=”]DUAL 2GHZ[/av_cell][av_cell col_style=”]DUAL 2.5GHZ[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Model[/av_cell][av_cell col_style=”]M9454LL/A[/av_cell][av_cell col_style=”]M9455LL/A[/av_cell][av_cell col_style=”]M9457LL/A[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]g5 Processor[/av_cell][av_cell col_style=”]Dual 1.8GHz PowerPC G5[/av_cell][av_cell col_style=”]Dual 2GHz PowerPC G5[/av_cell][av_cell col_style=”]Dual 2.5GHz PowerPC G5[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Frontside Bus[/av_cell][av_cell col_style=”]900MHz per processor[/av_cell][av_cell col_style=”]1GHz per processor[/av_cell][av_cell col_style=”]1.25GHz per processor
[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]Level 2 Cache[/av_cell][av_cell col_style=”]512K per processor [/av_cell][av_cell col_style=”]512K per processor [/av_cell][av_cell col_style=”]512K per processor
[/av_cell][/av_row]
[/av_table]