امکانات

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’no-padding’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2015/07/business-office-work.jpg’ attachment=’480′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#000000′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_hr class=’invisible’ height=’30’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_heading heading=’ویژگی های است که می تواند توسط هر کسی استفاده
مهم نیست که اگر شما تازه به وردپرس یا در حال حاضر یک نرم افزار می باشد’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’40px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/browser-features.png’ attachment=’699′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’fade-in’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’اغوش گرفتن نمای کلی ویژگی های اصلی’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=” custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/av_heading]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

اغوش گرفتن همراه با مجموعهای از گزینه های آن، بنابراین شما می توانید طرح، یک ظاهر طراحی شده، رنگ و فونت به طور مستقیم از درون باطن تغییر دهید.

[/av_textblock]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’10px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]

[/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#f8f8f8′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_two_fifth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading tag=’h2′ padding=’0′ heading=’ژنراتور سبک بزرگ’ color=” style=’blockquote modern-quote’ custom_font=’#000000′ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’14’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
به راحتی طرح خود را ایجاد کنید
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
موضوع اجازه می دهد برای ایجاد سبک خود را از حق خارج از باطن و بدون هر گونه دانش برنامه نویسی. شروع طرح رنگ خود را با انتخاب یکی از بسیاری از طرح های از پیش تعریف شده.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’دمو قالب’ link=’manually,http://demo.farishtheme.ir/enfold’ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[/av_two_fifth][av_three_fifth min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image_hotspot src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/features-styling-1.jpg’ attachment=’788′ attachment_size=’full’ animation=’fade-in’ hotspot_layout=’numbered’ hotspot_tooltip_display=’av-permanent-tooltip’ hotspot_mobile=’aviaTBhotspot_mobile’]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-above av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’15.6,62.5′]
انتخاب کنید و از چند طرح رنگ از پیش تعریف …
[/av_image_spot]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-above av-tt-align-left’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’77.5,36.2′]
ساخت طرح های رنگی خود
[/av_image_spot]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-above av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’30.7,17.5′]
ویرایش یک ظاهر طراحی شده از عناصر تنها با ویرایشگر پیشرفته یک ظاهر طراحی شده
[/av_image_spot]
[/av_image_hotspot]

[/av_three_fifth][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_three_fifth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image_hotspot src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/features-builder-1.jpg’ attachment=’787′ attachment_size=’full’ animation=’fade-in’ hotspot_layout=’numbered’ hotspot_tooltip_display=’av-permanent-tooltip’ hotspot_mobile=’aviaTBhotspot_mobile’]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-above av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’18.8,62.5′]
عناصر های جدیدی در قالب
[/av_image_spot]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-right av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’70.6,33.1′]
بهترین قالب از نظر جذابیت کاربری
[/av_image_spot]
[/av_image_hotspot]

[/av_three_fifth][av_two_fifth min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading tag=’h2′ padding=’0′ heading=’طرح های که پیاده سازی می شود’ color=’custom-color-heading’ style=’blockquote modern-quote’ custom_font=’#000000′ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
طراح های که با این قالب پیاده سازی می شود
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
تم همراه با یک ساز قالب که اجازه می دهد تا شما را به ساخت هر تعداد از طرح بندی خیره کننده و اعمال آنها را به نوشته های خود را.

همه شما باید انجام دهید این است که کشیدن و رها کردن عناصر را به محل تا زمانی که شما صفحه شما می خواهم. اگر شما می خواهید به استفاده مجدد از یک قالب می توانید به سادگی آن را ذخیره کنید و درخواست آن را به صفحات دیگر بعد از آن.
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’دمو قالب’ link=’manually,http://demo.farishtheme.ir/enfold/’ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[/av_two_fifth][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#f8f8f8′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_two_fifth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading tag=’h2′ padding=’0′ heading=’آبدیت رایگان و پشتیبانی عالی’ color=” style=’blockquote modern-quote’ custom_font=’#000000′ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’14’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
هنگامی که خریداری شده شما پشتیبانی و طول عمر به روز رسانی برای موضوع دریافت کنید.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
ما بسیار اختصاص داده شده به ارائه بهترین تجربه حمایت و سابقه ما را نشان می دهد که ما حق انجام کاری: انجمن حمایت از ما یک مکان پر جنب و جوش به پشتیبانی، ارائه بازخورد و کمک به دیگران است.

تیم پشتیبانی اختصاصی ما معمولا تمام سوالات در کمتر از یک روز (حداقل در روزهای هفته؛))
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’فرم را بررسی کنید’ link=’manually,http://www.kriesi.at/support/’ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[/av_two_fifth][av_three_fifth min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image_hotspot src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/features-support.jpg’ attachment=’790′ attachment_size=’full’ animation=’fade-in’ hotspot_layout=’numbered’ hotspot_tooltip_display=’av-permanent-tooltip’ hotspot_mobile=’aviaTBhotspot_mobile’]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-above av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’35.6,70.6′]
بیش از 120.000 موضوعات پاسخ نشان می دهد که ما اهمیتی!
[/av_image_spot]

[/av_image_hotspot]

[/av_three_fifth][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#ffffff’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_three_fifth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image_hotspot src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/features-demo-import.jpg’ attachment=’797′ attachment_size=’full’ animation=’fade-in’ hotspot_layout=’numbered’ hotspot_tooltip_display=’av-permanent-tooltip’ hotspot_mobile=’aviaTBhotspot_mobile’]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-above av-tt-align-centered’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’38.8,46.8′]
با کلیک بر روی یکی از دکمه های نسخه ی نمایشی واردات …
[/av_image_spot]
[av_image_spot tooltip_pos=’av-tt-pos-left av-tt-align-bottom’ tooltip_width=’av-tt-large-width’ tooltip_style=’main_color av-tooltip-shadow’ link=” link_target=” hotspot_color=’custom’ custom_bg=’#22689e’ custom_font=’#ffffff’ custom_pulse=’#22689e’ hotspot_pos=’65.7,71.8′]
… و راه اندازی یک سایت کامل در کمتر از یک دقیقه
[/av_image_spot]
[/av_image_hotspot]

[/av_three_fifth][av_two_fifth min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading tag=’h2′ padding=’0′ heading=’نسخه ی نمایشی واردات محتوا’ color=’custom-color-heading’ style=’blockquote modern-quote’ custom_font=’#000000′ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
با یک کلیک قالبی مانند دمو سایت داشته باشید
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]
برای مبتدیان ممکن است سخت به راه اندازی یک وب سایت راه توده مردم ما به نظر می رسد.

دکمه واردات محتوای کند همه از آن را برای شما و واردات نه تنها محتوا از نصب و راه اندازی نسخه ی نمایشی ما بلکه تنظیمات (و برای بسیاری از توده مردم ما نیز همه تصاویر).
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’دمو سایت’ link=’manually,http://demo.farishtheme.ir/enfold/’ link_target=” size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’dark’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[/av_two_fifth][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’no-padding’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=’Plugin Header’ color=’main_color’ custom_bg=’#f1f1f1′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_hr class=’invisible’ height=’40’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_heading heading=’امکاناتی که این قالب حرفه ای دارد ؟؟؟’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=” custom_font=” admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’70px’ custom_margin_bottom=’40px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]
[/av_section]

[av_tab_section transition=’av-tab-slide-transition’ padding=’large’ tab_pos=’av-tab-above-content’ tab_padding=’none’ initial=’4′ id=’Plugins’ av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’7′ bg_color=’#f1f1f1′ color=’#919191′]
[av_tab_sub_section tab_title=’اسلایدر های 2 و 3 بعدی’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue80e’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#35383c’ background_color=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_one_half first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/feature-slider.jpg’ attachment=’846′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’][/av_image]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’افزونه Layer Slider’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
تم همراه با پلاگین لایه کشویی تصاویر به صورت خودکار شگفت آور انعطاف پذیر، که اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد 2D خیره کننده و نمایش اسلاید 3D. PS: شما اصلا نیازی به خرید یک مجوز $ 15 برای لایه کشویی، این هزینه حال حاضر تحت پوشش در هنگام خرید تم؛)
[/av_textblock]

[/av_one_half][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’طرح های وبلاگ’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue84d’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#35383c’ background_color=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_one_half first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’وبلاگ و مجله پوسته’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
تم همراه با چند پوسته وبلاگ به تهیه کردن به مقاصد مختلف. کردم نویسندگان متعدد؟ استفاده از یک طرح چند نویسنده. دوست برای نمایش تصاویر بزرگ؟ طرح تمام صفحه بدون نوار کناری ممکن است آنچه شما نیاز دارید 🙂
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’بررسی دمو’ link=’manually,http://demo.farishtheme.ir/enfold’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=” custom_font=” admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]

[/av_one_half][av_one_half min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/feature-blogs.jpg’ attachment=’848′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’][/av_image]

[/av_one_half][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’مگامنو حرفه ای’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8a5′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#35383c’ background_color=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_two_fifth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’مگا منو’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
اگر شما یک سایت بزرگ با بسیاری از منوهای فرعی کردم توصیه می کنیم با استفاده از یک مگا منو. از ویژگی های مناسب است به طور پیش فرض وردپرس منو ساز ساخته شده و کار می کند بدون هیچ تلاش اضافی.

فقط تنظیم چک باکس برای نمایش یک منو به عنوان مگا منو و شروع به اضافه کردن ستون ها و اقلام است.
[/av_textblock]

[/av_two_fifth][av_three_fifth min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/feature-mega-menu.jpg’ attachment=’842′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’][/av_image]

[/av_three_fifth][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تغییرات سربرگ’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue86d’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#35383c’ background_color=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_one_half first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/feature-headers-1.jpg’ attachment=’813′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’][/av_image]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’چند نوع هدر حرفه ای’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
از آنجا که هر کس نیازهای مختلف که آن را به هدر می آید ما تصمیم به بسته چند هدر های مختلف به موضوع را به همه شما را خوشحال. بنابراین مهم نیست که اگر شما فقط یک منو کوچک برای یک سایت کوچک و یا یک سایت عظیم با صدها نفر از صفحات فرعی: هدر های مختلف ما شما را تحت پوشش. همان که برای لینک رسانه های اجتماعی، منوهای فرعی برای مجله و یا فروشگاه صفحات، و غیره …
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’دمو سایت’ link=’manually,http://demo.farishtheme.ir/enfold’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=” custom_font=” admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]

[/av_one_half][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’آیکون فونت های جدید’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue81f’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#35383c’ background_color=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_one_half first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’آیکون فونت جدید’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
کشتی تم با فونت Entypo آیکون. تقریبا تمام کسانی که آیکون را می توان برای عناصر مختلف انتخاب شده، مانند دکمه ها، زبانه ها، و غیره iconlists

با استفاده از یک iconfont به جای تصاویر کوچک باعث می شود موضوع سریعتر (درخواست کمتری برای رسیدگی)، انعطاف پذیر تر (به عنوان مثال: شما می توانید رنگ به آیکون های خود را اعمال می شود) و اجازه می دهد تا برای یک تجربه زیبا تر در گوشی های هوشمند و تبلت ها، از آنجایی که آنها مقیاس پذیر هستند.

Iconfont آپلود ما نیز اجازه می دهد تا شما را به اضافه کردن آیکون و شده IconFonts به استفاده از جدید!
[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/feature-iconfonts.jpg’ attachment=’838′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’][/av_image]

[/av_one_half][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’مدیریت سایدبار’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue84b’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#35383c’ background_color=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_one_half first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/feature-sidebar.jpg’ attachment=’836′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’][/av_image]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’مدیریت سایدبار’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
بسیار ساده برای استفاده و درک: مدیر نوار کناری جدید ما است.

در ویدجت خود را به سادگی صفحه زمینه های جدید اضافه کنید و آنها را با ویدجت را پر کنید. بعد از آن شما می توانید آن مناطق ویجت را انتخاب کنید در هنگام ویرایش پست های موجود و یا جدید نوشتن، و کسانی که نوشته را به نمایش آن مناطق ویجت.
[/av_textblock]

[/av_one_half][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’جستجو از طریق مسنجر’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue803′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#35383c’ background_color=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_two_fifth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_image src=’http://test.kriesi.at/enfold-2017/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/feature-instant-search.jpg’ attachment=’840′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=’no-styling’ hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_image]

[/av_two_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’جستجو از طریق مسنجر آژاکس’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote’ size=’30’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
کمک به بازدید کنندگان خود را پیدا کردن آنچه که آنها به دنبال به عنوان سریع که ممکن است یک کار مهم است. با کمک ما در ساخته شده آژاکس جستجو در SIE به عنوان کاربر جستجو و موضوع ارائه پیش نمایش کوچک و زیبا …
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_button label=’بالا’ link=’manually,#top’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ color=’light’ custom_bg=” custom_font=” admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]

[/av_three_fifth][/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_cell_one_third vertical_align=’middle’ padding=’50px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue86c’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’60px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_animated_numbers number=’دارای 25 دمو’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=” link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ admin_preview_bg=”]
با آخرین آبدیت و پشتیبانی عالی
[/av_animated_numbers]

[/av_cell_one_third][av_cell_one_third vertical_align=’middle’ padding=’50px’ padding_sync=’true’ background_color=’#fbfbfb’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’60px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_animated_numbers number=’110,000 هزار مشتری که استفاده می کنند’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=” link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ admin_preview_bg=”]
با قالب انفولد راز زندگی خود را تجربه می کنید
[/av_animated_numbers]

[/av_cell_one_third][av_cell_one_third vertical_align=’middle’ padding=’50px’ padding_sync=’true’ background_color=’#f8f8f8′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue8b9′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’60px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_animated_numbers number=’پشتیبانی 24 ساعته’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=” link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ admin_preview_bg=”]
اگر به این قالب دلبسته ای وقت خود را تلف نکنید
[/av_animated_numbers]

[/av_cell_one_third][/av_layout_row][av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_cell_one_third vertical_align=’middle’ padding=’50px’ padding_sync=’true’ background_color=’#f2f2f2′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue83a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’60px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_animated_numbers number=’قالبی دیگرفارسی دیگر با دمو جدید’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=” link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ admin_preview_bg=”]
بهترین قالب هم از نظر کیفیت و هم از نظر پشتیبانی
[/av_animated_numbers]

[/av_cell_one_third][av_cell_one_third vertical_align=’middle’ padding=’50px’ padding_sync=’true’ background_color=’#eaeaea’ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue891′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’60px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_animated_numbers number=’آبدیت قالب به نسخه 4 رسیده است’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=” link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ admin_preview_bg=”]
این قالب برای همه سایتی مناسب می باشد
[/av_animated_numbers]

[/av_cell_one_third][av_cell_one_third vertical_align=’middle’ padding=’50px’ padding_sync=’true’ background_color=’#e2e2e2′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]

[av_font_icon icon=’ue855′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’60px’ position=’center’ color=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”]

[av_animated_numbers number=’بیش از 500 نوع تنظیمات’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=” link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ admin_preview_bg=”]
تنها قالبی که شما را به آرزو های خود می رساند
[/av_animated_numbers]

[/av_cell_one_third][/av_layout_row]