صفحه

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’huge’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#000000′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’صفحات نسخه ی نمایشی و محتوایی که نشان می دهد’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’][/av_heading]

[/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth][av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#ffffff’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#dddddd’ admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
سلام ! قالب انفولد یک قالب حرفه ای جدید می باشد که اکنون دمو 2017 آن فارسی شده است.
[/av_textblock]

[/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_heading heading=’صفحه های دمو’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=” custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/av_heading]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
در این قسمت لیستی از دمو های قالب برای شما قرار دارد که می توانید ببینید و استفاده کنید
[/av_textblock]

[/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#35383c’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’ mobile_display=”]

[av_heading heading=’صفحه سفید’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’20’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/av_heading]

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=’av-iconlist-small’ custom_title_size=’18’ custom_content_size=” font_color=’custom’ custom_title=’#ffffff’ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=” custom_font=” custom_border=” admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
[av_iconlist_item title=’درباره ما’ link=’page,626′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’تماس با ما’ link=’page,632′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’پرسش و پاسخ’ link=’page,635′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’کمک (سوالات)’ link=’page,638′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’فرود / صفحه اول’ link=’page,206′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’ mobile_display=”]

[av_heading heading=’به عنوان مثال صفحات’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’20’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/av_heading]

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=’av-iconlist-small’ custom_title_size=’18’ custom_content_size=” font_color=’custom’ custom_title=’#ffffff’ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=” custom_font=” custom_border=” admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
[av_iconlist_item title=’گروه را ملاقات کن’ link=’page,644′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’قیمت’ link=’page,647′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’سرویس ها’ link=’page,650′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’نمای کلی صفحه’ link=’page,603′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’ mobile_display=”]

[av_heading heading=’اسلایدر’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’20’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/av_heading]

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=’av-iconlist-small’ custom_title_size=’18’ custom_content_size=” font_color=’custom’ custom_title=’#ffffff’ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=” custom_font=” custom_border=” admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
[av_iconlist_item title=’اسلایدر آسان’ link=’page,1392′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’لایر اسلایدر’ link=’page,1404′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’اسلایدر تمام صفحه’ link=’page,1395′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’تصویر های ویژه لغزان’ link=’page,1398′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’آکاردئون کشویی’ link=’page,1401′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[/av_one_fourth][av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’bottom-to-top’ mobile_display=”]

[av_heading heading=’صفحه سفید’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’20’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/av_heading]

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=’av-iconlist-small’ custom_title_size=’18’ custom_content_size=” font_color=’custom’ custom_title=’#ffffff’ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=” custom_font=” custom_border=” admin_preview_bg=’rgb(34, 34, 34)’]
[av_iconlist_item title=’یک صفحه خالی چیست؟’ link=’page,629′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’صفحه بزودی’ link=’page,668′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’حالت تعمیر و نگهداری’ link=’page,665′ linktarget=” linkelement=’both’ icon=’ue871′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[/av_one_fourth][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_heading heading=’می خواهید برای دریافت اطلاع هنگامی که ما اضافه کردن عناصر جدید، دموی یا صفحات.’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ padding=’0′ color=” custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]
پس از آن به خبرنامه ما اشتراک! ما از اسپم. همیشه ؛)
[/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’40px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth][av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_mailchimp list=’de5297b7a7′ double_opt_in=’aviaTBdouble_opt_in’ on_send=” sent=’Thank you for subscribing to our newsletter!’ link=’manually,http://’ color=” hide_labels=’aviaTBhide_labels’]
[av_mailchimp_field id=’1′ type=’text’ check=’is_empty’ options=” label=’Name’ width=’element_third’ disabled=”]
[av_mailchimp_field id=’0′ type=’text’ check=’is_email’ options=” label=’Email Address’ width=’element_third’]
[av_mailchimp_field id=’2′ type=’text’ check=” options=” disabled=’aviaTBaviaTBdisabled’ label=’Ref’ width=”]
[av_mailchimp_field id=’3′ type=’text’ check=” options=” disabled=’aviaTBaviaTBdisabled’ label=’URL’ width=”]
[av_mailchimp_field id=’av-button’ type=’button’ check=” options=” label=’Subscribe’ width=’element_third’ disabled=”]
[/av_mailchimp]

[/av_three_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fifth][/av_section]